Eksamensbesvarelse i JUS4122 – Rettssosiologi. Jeg fikk karakteren B. Jeg brukte Mathiesens tredeling, konflikt- og konsensusperspektivet, samt "naming", "blaming" og "claiming" som teoretiske rammeverk.

Oppgaven var som følger:

"Med et bredt utgangspunkt i pensum, og uten å ha hovedfokus på Mathiesens tredeling (retten og samfunnet, samfunnet og retten, rett og samfunn i vekselvirkning), gi en kritisk rettssosiologisk analyse av vedlagte nyhetssak:

https://www.nrk.no/osloogviken/saksoker-staten-for-belteleggingog-tvangsmedisinering-_-oslo-tingrett-mener-soksmalet-er-foreldet-1.16034518

Lengre

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning