Eksamensbesvarelse høst 2017, karakter A. Ny form for besvarelse i strategi faget hvor vi i tillegg til den skriftlige besvarelsen skulle blant annet ta i bruk powerpoint-slides og lage en vedlagt video. Det har blitt lagt veldig mye arbeid i både den skriftlige delen, videon og i illustrasjonen av powerpoint bildene i denne besvarelsen. (Illustrasjoner og video følger med i dokumentet)

Forhåndsvisning

4 av totalt 25 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning