Kompendie med alt du trenger for eksamen i BUS401. Inneholder blant annet sammendrag av pensumboken "Strategiske lønnsomhetsanalyser", sammendrag av Zimmermann og viktige notater til eksamensoppgaver.

Forhåndsvisning

6 av totalt 35 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning