Pensumoversikt i BUS400 som ga A på eksamen. Inneholder blant annet excel-utklipp med grundig oversikt over hvordan man beregner balanse, regnskap og rentabilitetsmål før og etter skatt, samt all nyttig info og faktorer man bør ta i betraktning for å gjøre selvstendige vurderinger når man skal gjøre oppgaver eller svare på spørsmål. Fikk A i faget.

Forhåndsvisning

4 av totalt 29 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning