Sammendrag/oversikt basert på forelesninger, pensumboken og tidligere eksamenssett. Fikk A på eksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning