Kompendium fra NBD412 som inneholder alle notater fra forelesninger, samt gruppeoppgaver med svar.

Forhåndsvisning

6 av totalt 92 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning