Dette kompendiet ble laget våren 2021 for å kunne stille best mulig forberedt til eksamen i SAM3. Foruten om å inneholde et fyldig pensumsammendrag, så inneholder det også A-besvarelsen min fra V2020, eksempel på strukturering og løsning av tidligere eksamensoppgaver. Til forskjell fra noen av de andre filefora-kompendiene jeg har sett i SAM3 inneholder dette kompendiumet en blanding av tekst, grafer og formler. Dette er etter min mening helt nødvendig i et fag som SAM3 hvor gode besvarelser

Vis mer

Forhåndsvisning

12 av totalt 160 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning