Sammendrag basert på forelesninger, pensumboken og eksamenssett. Inneholder tydelige illustrasjoner med grundige forklaringer til de ulike fenomenene. Vurdering i faget var B/IB, men sammendraget gir en god oversikt.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning