Kompendium i SAM4 med utgangspunkt i pensumboken og forelesning som inneholder tegning og forklaring av alle skift i faget. Spesielt fokus på Heckscher-Ohlin modellen som er den grunnleggende modellen i SAM4. I tillegg til kompendiet ligger eksamensbesvarelsen min fra H21 vedlagt, den ble vurdert til karakteren A og kan gi et eksempel på hvordan man kan strukturere en eksamensoppgave i faget.

Forhåndsvisning

6 av totalt 96 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning