Sammendrag basert på forelesninger, pensumboken og eksamenssett, inneholder blant annet alle figurer nøye illustrert. Fikk B i faget, men sensor sa selv i begrunnelse at han så at det var strengt.

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning