Kompendiet inneholder notater fra kapittel 1-6 i boken "Fundamentals of Strategy" samt notater fra artikler i kurset. Alt er skrevet på norsk.

Forhåndsvisning

6 av totalt 69 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning