Et komplett og grundig sammendrag i faget mikroøkonomi, med illustrasjoner, grafer og regneeksempler. Det er skrevet grundige forklaringer rundt fagets mest sentrale og komplekse emner, og sammendraget vil gi deg en økt forståelse for faget mikroøkonomi, perfekt dersom du kan lite/ sliter med forståelsen for faget.

Utregninger er også grundig forklart ved flere eksempler.

Sammendraget er basert på pensumboken, oppgaver utdelt av foreleser, forelesninger/forelesningsnotater,

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 41 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning