Bedriften kortsvarsspørsmål, alle kapitelene. I Bedriften er det 12 sett kortsvarsspørsmål hvor tre tilfeldig valgte oppgaver vil komme på eksamen. Dette dokumentet dekker alle oppgavesettene. Spørsmålene er nøye besvart, både ved hjelp av pensumboken og informasjon fra forelesningene. Jeg brukte kun dette når jeg øvde til eksamen. Ved å ha god kontroll på kortsvarsspørsmålene, har du gode forutsetninger for å svare godt på langsvar-oppgaven.

Forhåndsvisning

4 av totalt 28 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning