Komplett oversikt over alle relevante lover og aktuell rettspraksis i faget markeds- og offentligrettslig regulering (JUR3608). Fikk karakteren B.