Sammendrag av pensum i faget Makroøkonomi. Skrevet og brukt i forbindelse med egne forberedelser mot eksamen.

Forhåndsvisning

4 av totalt 26 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning