Filen inneholder min eksamensbesvarelse bedømt til karakteren A i faget makroøkonomi BØK255 ved UiS våren 2020. Faget ble undervist av Torfinn Harding som var innleid for anledningen. Torfinn Harding underviser faget makroøkonomi SAM3 ved NHH, og han fulgte samme opplegg og forelesninger, med samme pensum, som faget SAM3 ved NHH. Dermed kan eksamensbesvarelsen brukes av både UiS- og NHH-studenter som forbereder seg til eksamen i makroøkonomi (og ellers andre interesserte studenter).

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning