Et oversiktlig og grundig sammendrag i faget makroøkonomi. Dokumentet er delt inn i kapittel, basert på pensum og inneholder alt det teoretiske nødvendige for å skaffe seg en overordnet forståelse for faget. Sammendraget er basert på pensumboken, oppgaver utdelt av foreleser, forelesninger/forelesningsnotater, tidligere eksamner samt noe ekstern informasjon fra f eks internett. all data er grundig kvalitetssjekket. Gikk ut med karakteren A i faget.

Forhåndsvisning

6 av totalt 63 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning