Mappeoppgave i faget Regnskapsteori ved HVL, Campus Haugesund. Den viser teori fra både GRF og IFRS i praksis og drøfting av forskjellige regnskapsmessige problemstillinger. Bøkene som er brukt i besvarelsen er Regnskapsteori av Baksaas og Steinheim og Årsregnskapet av Langli. Besvarelsen fikk karakteren A.

Forhåndsvisning

6 av totalt 37 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning