Eksamensbesvarelse i Markedsføringsledelse MRK3414 - Gaitline. Oppgaven har god strukturell oppbygning og vil være nyttig for studenter med faget Markedsføringsledelse MRK3414 ved førsteåret på BI.

Forhåndsvisning

6 av totalt 53 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning