67 sider, alle kapitler gjennom studiet. Kortfattet, presist og pensumoppsummering av Boken Markedsføringsledelse (900 sider)

Forhåndsvisning

6 av totalt 73 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning