Besvarelse på 3-timers skoleeksamen for vår 2018, med karakter B.