Dette er fra skoleeksamen i faget "markedsrett og etikk" på markedsføring og merkevareledelse ved Høyskolen Kristiania. Oppgaven fikk B.

Oppgavetekst:

Oppgave 1: Praktikum (teller 70%)
Staten ved Jernbaneverket utlyste høsten 2017 en anbudskonkurranse for arbeider på jernbanestrekningen mellom Oslo og Drammen. Flere jernbaneentreprenører syntes at arbeidet på strekningen virket interessant, og hvis arbeidet ble utført effektivt og riktig var det et stort potensiale

Vis mer