Komplett kompendium som dekker alle deler av pensum. Fungerer også utmerket som oppslagsverk under hjemmeeksamen. Kompendiumet var til stor hjelp for meg under både hjemmeeksamen i gruppe (30%) og individuell hjemmeeksamen (70%).

Forhåndsvisning

6 av totalt 111 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning