Dette dokumentet inneholder svar på alle 11 eksamensspørsmål til markedskommunikasjon høsten 2019. Personlig vil dette være alt jeg leser på frem mot eksamen, og jeg håper at det vil være til hjelp for andre også. Svarene er skrevet både ut i fra hva som er vektlagt i forelesning samt viktige momenter fra boken. Svarene er utfyllende og enkelt forklart.

Forhåndsvisning

2 av totalt 15 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning