Dette er et sammendrag som inneholder svar på samtlige av de aktuelle eksamensoppgavene vi fikk til vår eksamen. Svarene er i stikkordsform, men gir en fin og forklarende oversikt over samtlige svar på oppgavene. Jeg fikk karakteren A i faget etter å ha utarbeidet og lært meg disse svarene. Jeg står verken inne for at det gis de samme oppgavene i år, eller at faget har de samme emnene og oppbyggingen som når jeg hadde faget.

Forhåndsvisning

2 av totalt 18 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning