A-besvarelse på MRK3480 FORBRUKERATFERD fra V20. Oppgaven ble skrevet/levert 28.04 klokken 14:00-17:00. Eksamen bestod av 3 oppgaver, og respektive innledninger er som følger:

Oppgave 1.
Jeg ønsker i denne oppgaven å diskutere og forklare forbrukeres holdninger til
Norrøna sitt merke; Whiteout. Jeg kommer i hovedsak til å fordype meg i
trekomponentsmodellen og teorien om å forsøke å konsumere i denne
avhandlingen, men jeg vil røre innom blant annet balanseteorien

Vis mer

Forhåndsvisning

2 av totalt 12 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning