Komplett sammendrag av boken Consumer behaviour og faget MRK3480 Forbrukeratferd. Dokumentet inneholder alt av relevant pensum, og alle relevante modeller for faget. God struktur og lettlest dokument. Leste selv kun på dette dokumentet og fikk A i faget!

Forhåndsvisning

6 av totalt 36 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning