Eksamensbesvarelse/prosjektoppgave for MRK3512 Bærekraftig Markedsføring. Karakter A.

Forhåndsvisning

4 av totalt 20 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning