Dette sammendraget utarbeidet jeg som en del av eksamensøvingen i faget våren 2022. Sammendraget inneholder oppsummering fra forelesninger og pensum. Jeg har ingen revisjonserfaring fra tidligere. Likevel fikk jeg A i faget og mitt beste tips er å fokusere på forståelse, sammenhenger og øve på tidligere eksamensoppgaver. Lykke til!

Forhåndsvisning

6 av totalt 107 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning