SOL2 Markedsføring Eksamensbesvarelse og oppgaver hjemmeeksamen
Karakter: A

Høsten 2020 var eksamensformen tredelt; simulering og videopresentasjon (25 %), multiple choice (25 %) og hjemmeeksamen (50 %). Som tidligere nevnt oppnådde jeg karakter A i faget.

Dokumentet inneholder oppgaveteksten og fullstendige svar på alle oppgavene som var aktuelle for eksamen, inkludert den faktiske eksamensbesvarelsen. Det ble på forhånd gitt ut fire oppgaver som hadde fem deloppgaver

Vis mer

Forhåndsvisning

6 av totalt 45 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning