SOL2 Markedsføring Kompendie
Karakter: A

Høsten 2020 var eksamensformen tredelt; simulering og videopresentasjon (25 %), multiple choice (25 %) og hjemmeeksamen (50 %). Som tidligere nevnt oppnådde jeg karakter A i faget.

Dokumentet er et kompendie som inneholder:
• Notater fra alle forelesninger
• Notater fra alle kapitler i læreboken
• Spørsmål og svar på diskusjonsspørsmål
• Spørsmål og svar på MC-eksamen
• Alle aktuelle

Vis mer

Forhåndsvisning

12 av totalt 138 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning