Oppsummering av de fleste ulike verkene som var på pensumlista våren 2018. https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1300/v18/pensumliste/index.html Oppsummeringen er enkel, oversiktlig og grei, og tar med skikkelig utdypning i de fleste verkene. Kilder er hentet fra forelesninger i faget, Norsk litteraturhistorie av Per Thomas Andersen og Lyrikkhåndboken av Jørgen Sejerstad og Eirik Vassenden.

Forhåndsvisning

6 av totalt 73 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning