Fullstendige notater i faget alminnelig obligasjonsrett på 3. avd. rettsvitenskap UiT. Notater fra pensum, supplert med forelesninger og annen litteratur. Pensum: Jo Hov/Alf Petter Høgberg: Obligasjonsrett (2017), hele boken unntatt kapitlene 14, 20, 21, kapittel 22: punkt 22.5 og kapittel 24 (435 sider).

Forhåndsvisning

6 av totalt 76 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning