Dette dokumentet er et øveark i BED1. Det inneholder forklaring av begreper, fremgangsmåte for å løse ulike oppgaver og notater fra forelesninger og pensumboken.

Forhåndsvisning

2 av totalt 17 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning