Inneholder spørsmål og svar til markedsføring og forbrukeratferd. Leste kun på dette før eksamen. Del 1 = forbrukeratferd Del 2 = markedsføring

Forhåndsvisning

6 av totalt 59 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning