Inneholder spørsmål og svar til pensum. Leste kun på dette dokumentet før muntlig eksamen. Teorier er hentet fra alle ulike deler i pensum.

Forhåndsvisning

4 av totalt 26 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning