Notater i faget Organisasjon og ledelse. Nyttig oppsummering av teori. Notatene førte til at jeg fikk A på eksamen.

Forhåndsvisning

6 av totalt 80 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning