Utfyllende svar på alle 70 kortsvarsspørsmålene til bedriften høsten 2019. Inneholder alle spørsmålene som kan komme på eksamen i motsetning til de tidligere eksamensbesvarelsene som har en del hull.

Forhåndsvisning

4 av totalt 24 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning