En systematisk gjennomgang av hovedtemaene i faget STR446 - Prosessledelse. Egner seg bra til muntlig eksamen ettersom dokumentet gir en oversikt over kjerneområdene i faget gjennom spørsmåle som av faglærer ble trukket frem som aktuelle for eksamen.

Forhåndsvisning

2 av totalt 14 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning