Enkel oppsummering av norsk litteraturhistorie fra 1800-tallet til i dag. Skriv om forfattere og tekster som var relevant for NOR1300 våren 2018, sjekk gjerne pesumliste: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iln/NOR1300/v18/pensumliste/index.html Siste sidene er oppsummering av noen litteraturhistoriske periodene som var sentrale i NOR1300. Primærkilde er Norsk litteraturhistorie av Per Thomas Andersen, med utfylling fra forelesninger på de ulike emnene.

Forhåndsvisning

4 av totalt 27 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning