Dokumentet gir en oversikt over sentrale problemstillinger i faget obligasjonsrett og rettskilder tilknyttet disse. Det kan dermed være et nyttig redskap i eksamensforberedelsen.

Forhåndsvisning

6 av totalt 89 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning