Skjemaet er oversiktlig og inneholder hele pensum. Oppsettet er inndelt i 13 deler, og skal leses loddrett og tabellvis. Personlig var inntrykket at pensumet var overveldende og stort, så dette er et sammendrag som sammenfatter det litt innenfor de ulike temaene så du forhåpentligvis klarer å få et bedre inntrykk av hva pensum går ut på.

Forhåndsvisning

6 av totalt 39 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning