Denne eksamensbesvarelsen tar for seg organisatoriske tiltak mot frafall i videregående skole, og hvordan man kan øke motivasjonene til elevene.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning