Er totalt 37 sider med tekst (annenhver side spørsmål og tekst; tilsammen 74 sider). Er meningen å printe ut dobbelsidig, klippe ut hvert spørsmål og spørre seg selv som en quiz. Notater til faget på norsk. Pensum: Northouse, Peter G., (2015), Leadership, 8 ed., Sage Publication + 2 artikler (Simons og Grennes).

Forhåndsvisning

6 av totalt 74 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning