Tar for seg læringsmålene fra alle kap. i læreboken «Organisasjon og ledelse». Har ikke tatt med spørsmålene der de ber om personlige eksempler. Tar for seg det viktigste og det som forventes å kunne fra hvert kapitel.

Forhåndsvisning

6 av totalt 55 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning