Eksamen består av 3 oppgaver der 2 er kortsvarsoppgaver og 1 er langsvar. Kortsvarsoppgavene besvarer stress på arbeidsplassen, selvledelse og prestasjonsfremmende strategier. Essayoppgaven tar for seg motivasjon og drøfter på hvilken måte ledere og medarbeidere kan legge til rette for å skape motivasjon i jobbhverdagen.

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning