Dette sammendraget er laget kolonnevis, og temaene skal leses loddrett. Det inneholder alle de viktige temaene i faget: 1) Samhold og utvikling i grupper, og (positiv angst) 2) Makt, innflytelse, forhandling, påvirkning 3) Mellomgrupperelasjoner 4) Konflikt og konflikthåndtering 5) Mobbing, ostrakisme og seksuell trakassering 6) Ledergrupper 7) Resultater gjennom team (Sjøvold)

Forhåndsvisning

2 av totalt 13 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning