Oppsummeringsnotat av pensumboka i ORG3520 "Rett person på rett plass". Referanse: Skorstad, S. (2015). Rett person på rett plass. Gyldendal (2.utg.). Det ligger flere dokumenter til dette faget på profilen min!

Forhåndsvisning

6 av totalt 47 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning