Sammendrag av følgende artikler som er pensum i ORG3520 Personlighet, individuelle forskjeller og seleksjon:
Behling, O. (1998). Employee selection: will intelligence and conscientiousness do the job? 
The Academy of Management Executive, 12(1), 77-86.
Føllesdal, H. (2016). Er emosjonell intelligens viktig i arbeidslivet? Tidsskrift for Norsk psykologforening, 53(3), 192-199.
Strand, N. (2000), Genforsker med samfunnsengasjement. Intervju med Svenn Torgersen. Tidsskrift for

Vis mer

Forhåndsvisning

1 av totalt 8 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning