Del 1 av 2 - Individuelle forskjeller - Hvordan vi opplever, tenker og føler på jobb - Motivasjon og prestasjon - Jobbtilfredshet og jobbengasjement - Stress, mestring og helse - Læring - Problemløsning, beslutninger og kreativitet i organisasjoner

Forhåndsvisning

6 av totalt 49 sider er tilgjengelig for forhåndsvisning